Club info/join

Classic Kawasaki Sweden, CKS
is is a non-profit network for preserving and promoting the interest for the legendary Kawasaki's from the -60, -70 and beginning -80:s. The modells in focus are the two-stroke triples (H, S and KH models), the twin two strokers (A-models) and the four-stroke Z-models. In the glorius days of these bikes the were driven very hard. Therefore the main task for the club is to preserve the few remaining bikes. There are no restrictions on membership: you do not have to own a bike to become a member. The important thing is that you are interested, which of course you are - otherwise you would not want to join, right? Although the club is mainly for Classic Kawasaki fanatics.The whole point with the club is to make Classic Kawasaki owners get into contact with each other, and to make Classic Kawasaki owning a little more easy and fun. We try to meet at least once a year, over a week end, to have fun together and to talk about our bikes. Spontaneous gatherings are encouraged but rare. Unfortunately few members use their bikes in everyday-life, but we who do, do it a lot! The annual menbership fee is SEK 100 (approx. EUR 10). If you want to join, please contact our cashier, Bertil Grönberg , for further information. We have good contacts with Classic Kawasaki Clubs in other countries, and the webpage you look at right now makes us available world-wide.

 

På svenska:

Classic Kawasaki Sweden, CKS
är en ideell förening med syfte att främja intresset för Kawasakis legendariska modeller från -60, -70 och början av -80-talet. Fokus ligger på tvåtaktstripplarna (H, S och KH-modellerna) samt A-modeller (två-taktare) och Z-modellerna (fyrtakt). Dessa modeller kördes för det mesta väldigt hårt, (det var det häftigaste man kunde köpa då) varför klubbens uppgift är att vårda och bevara de exemplar som finns kvar. Vi verkar också för att förmedla och leta upp reservdelar till dessa cyklar.
Classic Kawasaki Sweden (CKS) är medlem i paraplyorganinsationen MHRF.
Det finns inga restriktioner för medlemsskap; man behöver inte äga en Classic Kawasaki för att bli medlem. Det viktiga är att man är intresserad, vilket man naturligtvis är - annars skulle man ju inte vilja bli medlem, eller hur? Poängen med klubben är att ägare till Kawasakis modeller från denna epok skall kunna komma i kontakt med varandra, och att ägandet skall bli lite enklare och roligare. Vi försöker en gång om året anordna en weekend-träff för att ha kul och utbyta erfarenheter. Vi uppmuntrar också spontana träffar, vilka dock är ganska sällsynta. Tyvärr är det få medlemmar som använder sina motorcyklar i dagligt bruk, men vi som gör det, gör det mycket och gärna! Det kostar 100 kronor att bli medlem. Man betalar in dessa på postgiro 491 62 61-3, och man skriver då "Classic Kawasaki Sweden" som betalningsmottagare, sitt namn, e-postadress och sin adress samt gärna något om den motorcykel man eventuellt äger på talongen. Vi har goda kontakter med Kawasakiklubbar i andra länder, främst Norge, och den hemsida du just nu besöker lägger hela världen för våra fötter.

Styrelsen består av följande personer:

 Post

Namn / e-post

Ort

Hoj

Ordförande

Bertil Grönberg

Malmö

750 H2A -73, Z1-75

Kassör: Jan Hellman Smögen H2A -73
Pressansvarig / klubbfotograf Drago Prvulovic Limhamn Z1B -75

Tekniskt sakkunnig:

Ebbe "Ebos" Parnestål

Arlöv

H1-69, H2-72

Webman:

Peter Olsson

Linköping

H1A, H1B, H1D